ГIмнКатегории Iван Франко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Вiчний революцьонер —  Дух, що тiло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю.  Вiн живе, вiн ще не вмер. Нi попiвськiï тортури, Нi тюремнi царськi мури, Анi вiйська муштрованi. Нi гармати лаштованi. Нi шпiонське ремесло  В грiб його ще не звело.  Вiн не вмер, вiн ще живе! Хоч вiд тисяч лiт родився.  Та аж вчора розповився I о власнiй силi йде. I простується, мiцнiє, I спiшить туди, де днiє: Словом сильним, мов трубою, Мiлiони зве з собою, — Мiлiони радо йдуть. Бо се голос духа чуть.   Голос духа чути скрiзь: По курних хатах мужицьких, По верстатах ремiсницьких, По мiсцях недолi й слiз. I де тiльки вiн роздасться, Щезнуть сльози, сум, нещастя. Сила родиться й завзяття — Не ридать, а добувати Хоч синам, як не собi,  Кращу долю в боротьбi. Вiчний революцьонер — Дух, наука, думка, воля Не уступить пiтьмi поля, Не дасть спутатись тепер.  Розвалилась зла руïна, Покотилася лавина,  I де в свiтi тая сила, Щоб в бiгу ïï спинила, Щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день?   Коментар     Вiрш Гiмн 1. Франка — одна iз найсильнiших за звучанням, за могутнiстю думки та заклику поезiй громадянськоï лiрики в украïнськiй лiтературi. Завжди в суспiльствi будуть знаходитися вiчнi революцiонери, небайдужi до народного горя, страждань та неволi Вони прямуватимуть уперед i кликатимуть за собою iнших, не боячись переслiдувань та покарання з боку офiцiйноï влади. Але поет бачить боротьбу у сферi духовнiй — дух, наука, думка, воля Не уступить пiтьмi поля... Вiн вiрить, що розвалиться зла руïна i настане новий день, прихiд якого нiхто не зможе спинити. Але для цього треба не ридать, а добувати Хоч синам, як не собi Кращу долю в боротьбi. Вiрш покладений на музику, його ритм експресивний, а художнi засоби (анафора, перелiчення, метафора) дуже виразнi. IВАН ФРАНКО  (1856-1916) Народився майбутнiй письменник у селi Нагуєвичi (тепер село Iвана Франка) Дрогобицького повiту на Львiвщинi в родинi коваля. Навчався у початковiй школi с. Ясениця Сiльна, потiм у монастирськiй школi отцiв-василiан у Дрогобичi й у Дрогобицькiй гiмназiï. Наука була тодi важкою, Iвана приймали скрiзь недоброзичливо й навiть вороже як сина хлопа, але своïми успiхами вiн швидко здобув авторитет. Багато читав, навiть почав складати власну бiблiотеку й писати власнi твори. Рано пiшов iз життя батько, а потiм i мати. Це стало для юнака великою трагедiєю. 1875 року I. Франко вступив на фiлософський факультет Львiвського унiверситету, увiйшов до складу редакцiï журналу Друг. Через рiк з'явилася його перша поетична збiрка Баляди i розкази.  У 1878 роцi поета заарештували за нiбито соцiалiстичну агiтацiю i пропаганду, посадили разом зi злодiями i тримали дев'ять мiсяцi Пiсля цього вiд нього вiдвернулися друзi, батьки коханоï дiвчини змусили ïï з ним порвати. I. Франко з другом М. Павликом засновує журнал Громадський друг, а пiсля його заборони створює новi — Дзвiн, згодом Молот У 1880 роцi Франка заарештовують удруге, знову ж таки за нiбито пiдбурення селян проти законного порядку i тримають три мiсяцi. Франко пише багато поетичних творiв та прозових — Борислав смiється, Захар Беркут, робить переклади; працює у журналах Зоря, Дiло. У 1886 роцi одружується в Києвi з Ольгою Хоружинською. У 1887 роцi виходить поетична збiрка З вершин i низин, через два роки його арештовують утретє на два мiсяцi з тiєï ж причини — за зв'язок iз групою киïвських студентiв, що прибули до Галичини. У 1893 роцi Франко захистив у Вiденському унiверситетi дисертацiю, але мужика не допустили до викладання у вищому навчальному закладi. Виходять драма Украдене щастя, збiрка Зiв'яле листя, Мiй Iзмарагд, З днiв журби, роман Перехреснi стежки та iншi. Останнi роки життя для поета були нелегкими — у боротьбi з нуждою, хворобою, у переживаннях за долю дiтей, яких розкидала вiйна, за хвору дружину. На могилi письменника у Львовi споруджений пам'ятник iз символiчним образом Каменяра, який розбиває скелю, торуючи шлях до нового життя.

Метки Гiмн, IВАН ФРАНКО, ЛIТЕРАТУРА 70-90-х РОКIВ XIX СТ., Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, ЛIТЕРАТУРА 70-90-х РОКIВ XIX СТ, Гiмн — IВАН ФРАНКО, ЛIТЕРАТУРА, 70-90, РОКIВ, XIX СТ, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
ГIмн